Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaivi sõnul on jäätmepuidu kasutamine tootmises 2022. aastal vähenenud ligi 30% võrreldes 2021. aastaga. Peamiseks põhjuseks on jäätmepuidu kättesaadavus ja hinnatõus.

Muutusel on ka oluline mõju elektrihinnale. „Põlevkivi osakaalu vähendamine elektritootmises võimaldab vähendada elektritootmise süsinikuheidet ning seeläbi tagada madalam elektri tootmishind ja madalam elektri hind turul,“ ütles Kaiv.