Fortumi tegevjuhile Markus Rauramole määrati umbes 700 000-eurone preemia, mis riigiettevõtte sõnul oleks vastuolus riigi poolt Fortumile antud kriisirahastuse tingimustega. Riigipoolne omanik sekkus alles neljapäeval Fortumi üldkoosolekul, kuigi riigil on Fortumi juhatuses esindaja juba 2022. aasta algusest.

Fortumi aastakoosolekul edastas riigi negatiivse seisukoha palgaküsimuse suhtes läbirääkimisi pidanud ametnik Jukka-Pekka Ohtola. Soome Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen sõnas, et riigi arvates ei vastanud Fortumi 2022. aasta tasustamissuuniste teatavad punktid nende ootustele. Tuppuraiseni sõnul kasutab omanik oma võimu üldkoosolekul. „Palgaküsimust arutatakse uues juhatuses,“ lisas ta. „Eeldame, et ettevõte arvestab aktsionäride seisukohtadega.“

Valitsuse negatiivne seisukoht Rauramo preemia osas tuleneb tingimustest, mis lepiti kokku Soome valitsuse poolt Fortumile antud sildfinantseerimise raames. Nende tingimuste kohaselt ei maksta Fortumi juhtkonna liikmetele lühi- ja pikaajalisi stiimuleid, mis kogunevad 2022. ja 2023. aastal.

Fortumi lahkuv juhatus otsustas teha Rauramole ettepaneku pikaajaliste preemiate maksmiseks, võttes arvesse ainult aastaid 2020 ja 2021. Fortumi palgaaruande kohaselt teenis Rauramo aastatel 2020–2021 kokku 28 499 aktsiat ning teise tasustamisprogrammi raames teenis ta 2021. aastal kokku 21 999 aktsiat. 2021. aasta lõpus oli Fortumi aktsia väärtus üle 27 euro, kuid on nüüdseks kukkunud – eelmisel nädalal oli ettevõtte aktsia hind veidi üle 15 euro aktsia kohta.

Valitsus ei mõista selle pikaajalise mõõtmisperioodi põhjendust ja tõlgendust, perioodi on muudetud nii, et 2022. ja 2023. aasta mõju ettevõtte aktsia väärtusele ei võetaks üldse arvesse,“ kommenteeris Ohtola. Tema sõnul juhtis ta riigiettevõtte tähelepanu sellele küsimusele pärast tasustamisaruande läbivaatamist.

Ettevõtte rahastamiskokkuleppe tingimused on ranged. Sildfinantseerimislepingu tingimuste kohaselt ei maksta Fortumi juhtkonna liikmetele aktsia- või tulemustasusid, mis laekuvad 2022. ja 2023. aasta tulemuste põhjal. Samuti ei suurendata 2022. ja 2023. aastal juhatuse liikmete tasusid.

Vastavalt töötasude aruandele on Fortumi tegevjuhi kogutöötasu möödunud aasta eest 2,7 miljonit eurot, mis sisaldab palka, preemiat ja lisapensioni. Fikseeritud kuupalga suurus on Rauramol 125 000 eurot.

Eelmisel sügisel pidi Fortum kasutama 2,35 miljardi euro suurust sildlaenu riigilt, et tagada likviidsus olukorras, kus elektri hind ja tagatiste vajadus kasvasid järsult. Fortum kandis umbes 6 miljardi euro suuruse kahjumi oma investeeringuga Saksa ettevõttesse Uniper.