LHV Grupp teenis 2023. aasta I kvartalis konsolideeritult 68,4 miljonit eurot tulusid ehk 21% rohkem kui eelmises kvartalis. Tuludest 55,1 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 11,9 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi tegevuskulud moodustasid I kvartalis 30,6 miljonit eurot ehk 14% enam kui 2022. aasta IV kvartalis. AS LHV Group teenis käesoleva aasta I kvartalis 33,1 miljonit eurot puhaskasumit ehk 8,7 miljonit eurot enam kui eelmises kvartalis (+36%) ja 20,7 miljonit eurot enam kui aasta tagasi (+167%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli I kvartalis 30,4%.

„Kiiresti muutuv ärikeskkond eeldab pankadelt kohanemist. Tulude kasvule vastukaaluks tuleb silmas pidada peamiste riskide muutusi ning nende head juhtimist. LHV jaoks oli tegemist tugeva kvartaliga. Intressimäärade kasv koos kvaliteetse laenuportfelliga viis LHV Groupi kapitaliseerituse ajaloo kõrgeimale tasemele,“ märgib panga juht Madis Toomsalu, kes muuhulgas tõdeb, et esimese kvartali laenumahtude langus oli tingitud eelmise aasta lõpu konservatiivsest vaatest majandusele ning kapitalile.

Toomsalu sõnul ootavad nad kapitaliseerituse kasvu toel edasiselt laenumahtude kasvu nii Eestis kui Ühendkuningriigis. „Oleme ootamas ka Ühendkuningriigi järelevalvelt otsust pangalitsentsi osas, vahepealsed pankade kasvanud riskidega seotud maailma uudised tähendasid meile lisaküsimustele vastamist ning täiendavat ajakulu,“ lisab Toomsalu.

AS LHV Pank teenis I kvartalis 37,3 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Varahaldus teenis I kvartalis 87 tuhat eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks kujunes I kvartalis 450 tuhat eurot ning LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 2,5 miljonit eurot.

Märtsi lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 6,09 miljardit eurot. Kvartaliga vähenes varade maht 45 miljoni euro võrra ehk 1%.

Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid I kvartalis 34 miljoni euro võrra 4,87 miljardi euroni (-1%; -268 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis). Hoiuste vähenemise põhjuseks on finantsvahendajate hoiuste vähenemine ligikaudu 98 miljoni euro võrra, samal ajal kui tavaklientide hoiused kasvasid 64 miljonit eurot.

Konsolideeritud laenuportfelli maht vähenes kvartaliga 59 miljoni euro võrra 3,15 miljardi euroni (-2%; +114 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis). Ettevõtete laenud vähenesid 69 miljoni euro võrra ja jaelaenud suurenesid 10 miljoni euro võrra.
LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes I kvartaliga 119 miljoni euro võrra 1,45 miljardi euroni (+9%; +66 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus I kvartalis 9,1 miljoni makseni (+25% võrreldes 7,3 miljoni maksega 2022. aasta IV kvartalis).

LHV Panga klientide arv kasvas kolme kuuga 13 100 võrra (+3%). Aastaga on pangaklientide arv suurenenud enam kui 53 000 kliendi võrra (+16%). Kasvamas on ka klientide aktiivsus. Kuigi aastaalguse madalseisu järel on märgata uuesti laenunõudluses tugevnemist, tähendas kahe suurema laenu tagasimaksmine koondportfelli kahanemist. Laenuportfelli kvaliteet on hea, maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal, kuid täheldatav on võlgnevuste vähene kasv väikelaenude puhul.

Märtsis toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustas Group eelmise majandusaasta eest omanikutulu maksmise. Dividendid 4 senti aktsia kohta maksti aktsionäridele välja 12. aprillil. LHV Groupi kapitaliseeritus on ajaloo kõrgeimal 22,2% tasemel. Investorsuhtluse suurepärasest tasemest annab tunnistus parimate investorsuhete auhinna omistamine LHV Groupile Nasdaq Baltic börside poolt.