Keskendume viiele teemale, millele soovitame tähelepanu pöörata, kui korterühistu on otsustanud elamu renoveerida ning selle tarbeks ka pangast täiendavat finantseeringut taotleda:

  1. Pöörake tähelepanu laenu kogukulule. Ühe osa laenu kulust moodustab laenuintress ning teise osa Euribor. Mõlemad tingimused võivad laenupakkumises olla muutuvad ehk et oluline on vaadata, kui suur on laenu kogukulu, mis tuleb laenuperioodi lõpus tasuda. Lisaks mõjutab laenu kogukulu ka võetava laenu tähtaeg - pikem laenuperiood võimaldab vähendada igakuist remondifondi makset, kuid paraku suurendab kogukulu.

  2. Mõelge läbi, millal soovite alustada laenu tagasimaksmist. Renoveerimislaenu tingimuste kohaselt toimub laenu väljamaksmine esitatud arvete ja aktide alusel. Ehk kui alustate renoveerimisega, esitatakse esimene arve peale esmase töölõigu teostamist ning laenumaksete tasumine algab selle arve tasumisel, mitte renoveerimisprotsessi alguses. Intressiarvestus algab koheselt laenu esimese osa väljamaksmisel, intresside tasumine toimub igakuiselt ning arvestuse aluseks on väljamakstud laenusumma. Laenu põhiosa tagastamist on jällegi võimalik edasi lükata tööde teostamise perioodiks, mis tavapäraselt on kuni 1 aasta, vormistades antud perioodiks maksepuhkuse.

  3. Arvestage Euribori muutumisega. Enamus korterelamu renoveerimislaene on seotud kuue kuu Euriboriga, mis võib iga kuue kuu tagant muutuda, tuues omakorda kaasa ka igakuiselt tasutava laenumakse muutuse. Seetõttu soovitame laenu võtmist otsustaval korteriühistu üldkoosolekul otsustada kogutava remondifondi suurus, mille puhul peale igakuise laenumakse tasumist jääb korteriühistule reservi veel vähemalt 15%. Täiendavalt kogutav reserv jääb korteriühistule puhvriks ning annab majandamisel paindlikkuse. Korrektse protokolli näidissõnastuse saamiseks tasub kindlasti eelnevalt pöörduda panga poole ja kokku leppida näiteks videonõustamine.

  4. Kui Teil on plaanis kasutada KredEx (EiS) poolt pakutavaid toetusmeetmeid, siis oodake ära positiivne otsus. Saadavat toetust arvestatakse renoveerimislaenu taotlemisel omafinantseeringu alla ning see vähendab korteriühistu liikmetele langevat maksekoormust. Samuti on panga jaoks oluline, et kogu plaanitava investeeringu finantseerimiseks on rahaline kate olemas.

  5. Ehitus võib alata peale laenulepingu sõlmimist pangaga. Kui pangaga on laenuleping allkirjastatud, võib renoveerimistöödega koheselt algust teha. Nii korteriühistu liikmete kui ka panga huvides on, et tööd saaksid tähtaegselt ning kvaliteetselt tehtud, seetõttu on korterühistu juhatusel eeltööna oluline pöörata piisavat tähelepanu nii ehitaja valikule kui ka järelvalve kaasamisele, kellede mõlematega sõlmitakse vastavad lepingud.