Muuhulgas on selgelt vähenenud ühisrahastuse projektidesse investeerimine, mis ulatus 2022. aastal vaid 200 000 euroni. Hea uudis on, et 89% iga-aastasele tagasisideküsitlusele vastanud EstBANi liikmetest tegid 2022. aastal vähemalt ühe investeeringu ning 76% EstBANi liikmetest plaanib 2023. aastal investeerimisega jätkata.

„Kuigi Eesti Äriinglite Assotsiatsioon tähistas eelmisel aastal oma 10. sünnipäeva, tundsime aasta teises pooles omal nahal riskikapitali valdkonda läbinud külma hingust ning ingelinvesteeringute arv langes koos üldise majanduskliimaga. EstBAN kogub statistikat aastapõhiselt ning aastal 2022 langesime tagasi buumieelse aja (2020-2021 aasta) tasemele,“ ütles EstBANi tegevjuht Anu Oks.

Vaatamata üldisele investeeringute langusele näitavad EstBANi liikmed eelmise perioodiga võrreldes üles paindlikkust ja loovust muutuva turuga kohanemisel. 2022. aasta lõpu seisuga oli Eesti Äriinglite Assotsiatsioonil 282 liiget. „Eelmisel aastal nägime, et investorid püüavad investeeringute osas võtta vähem riske – väiksemate ühekordsete investeeringute (kuni 5000 €) arv läbi sündikaatinvesteeringute kasvas. Väikestest investeeringutest alustamine on hea õppimise koht. Enamik neist investeeringutest tehtigi värskelt ühinenud liikmete poolt.“

2022. aasta lõpuks olid EstBANi liikmed teinud investeeringuid 13,36 miljoni euro väärtuses, millest 78% tehti Eestisse. Siiski kasvab igal aastal ka Eestist välja tehtavate investeeringute arv.

Muutuma on hakanud ka sektorid, millesse kõige enam investeeritakse. Huvi tervise-, süva- ja rohetehnoloogia sektorite vastu on märgatavalt suurenenud võrreldes 2021. aastaga, kus enamik liikmeid ütles, et on huvitatud peamiselt finantstehnoloogia- ja äritarkvara valdkonnast. „EstBANi investorid on öelnud, et nad eelistavad investeerimist peamiselt seemnefaasi ja varase faasi ettevõtetesse, äriidee faasis olevad ettevõtted on napi vahega kolmandal kohal. Viimasel paaril aastal oleme märganud ka nihet, et ingelinvestorid tegutsevad pigem varases faasis rahastajatena, kes eeldavad, et iduettevõtetel on juba ette näidata mõningast traction’it,“ sõnas Oks, selgitades, miks investorid ei loobi raha mistahes iduettevõtetele.

Oma 11 tegutsemisaastaks on EstBAN muutunud küpsemaks ning on loogiline, et exit'ite arv suureneb. Nende arv ületas 2022. aastal eelneva aasta exit’eid ning kokku raporteeriti 26 investeeringust väljumist. „Lõpuks näeme seda, et mõningad exitid on hakanud varajase staadiumi investoritele tagasi tooma, vaatamata keerulistele aegadele, mille tulemuseks on olnud ka mõningad pankrotid. Ettevõtete hääbumised ja pankrotid tulevad kiiresti, edukatele exititele ja ükssarvikuks kasvamisele kulub aga rohkem aega.“

42% ingelinvestoritest eelistab investeerimist läbi sündikaadi, mitte üksinda. Näeme, et ühisrahastus on meie inglite hulgas vähem populaarne – ühisrahastusplatvormidesse investeerimise osakaal on võrreldes 2021. aastaga langenud 21 protsendilt 17 protsendile. Sündikaadi kaudu investeerimine on EstBANi liikmete võimaluste alustala ning näeme üha enam ja enam, et juhtinvestorid haaravad rooli ja juhivad sündikaatinvesteeringute rahastamisringe. Reeglina on sündikaadis minimaalne investeering EstBANi liikmele 5000 eurot ning kogu investeerimisringi summa kuni 400 000 eurot. 2022. aasta lõpuks olid EstBANi investorid 19 sündikaadi peale kokku investeerinud 4,5 miljonit eurot.

Tänu ebastabiilsele ajale aktsiaturgudel ning ingelinvesteerimise kui valdkonna populaarsemaks muutumisele on EstBANi liikmete arv viimase kahe aasta jooksul kasvanud. Seetõttu püüab EstBAN oma liikmetele pidevalt lisaväärtust pakkuda ning kaasa aidata avalikkuse teadlikkuse tõstmisele, korraldades erinevaid koolitusi ja kursusi iduettevõtetesse investeerimise kohta, eriti ingelinvestori vaatepunktist.