Eesti ja Läti seekordses katses ei osale. Kõigi kolme Balti riigi ühine eralduskatse on plaanis viia läbi hiljemalt 2025. aasta jooksul peale seda, kui Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimiseks tehtud investeeringud, uued liinid, sünkroonkompensaatorid, juhtimisseadmed ja muu, on valmis.

„Ühise eralduskatse eesmärk on veenduda kõigi uute Balti elektrisüsteemi lisanduvate seadmete valmisolekus sünkroontööks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Täna on kõigi nende pea 350 miljoni euro väärtuses tehtavate investeeringute teostamine Eestis pooleli ja enne nende lõpule viimist ei näe meie Eesti eralduskatsel sisulist eesmärki. Pole veel midagi testida, „ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Leedu eralduskatse ei mõjuta oluliselt Eesti elektrisüsteemi tööd. Siiski astub Elering nii koostöös naaberriikidega kui ka siseriiklikult täiendavaid samme, et võimalikke riske Leedu eralduskatse ajal veelgi maandada. Süsteemi töökindluse tagamiseks töötavad Eesti-Soome kui ka Eesti-Läti ühendused Leedu eralduskatse ajal vähendatud võimsusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatari sõnul oli möödunud sügis-talvisel perioodil meie piirkonna elektri nõudluse ja pakkumise vahekord piiri peal, kuid tänaseks on olukord elektrivarustuskindlusega oluliselt parem. „Kevad on elektri vaatest kahtlemata soodsam aeg – tarbimine on vähenenud ning tootmisvõimsusi on turul piisavalt. Tööd on alustanud Soome Olkiluoto tuumajaama uus reaktor, tänu kevadistele suurvetele jagub Lätis hüdroenergiat ning Eestis on läbi aegade suurimad taastuvenergia tootmismahud, seega ei tohiks elektri kättesaadavusega probleeme tekkida,“ ütles Tatar.

Leedu on ka varem oma elektrisüsteemi eralduskatseid läbi viinud. Viimati planeeriti seda eelmise aasta sügisel, kuid lükati siis edasi käesolevasse kevadesse. Leedu süsteemihaldur teatas plaanitava katse kuupäeva detsembris ja täiendas infot nädal tagasi. Vastavad börsiteated on avaldatud Nord Pooli lehel.