Mullu andis Euroopa Komisjon „jätkusuutliku“ märgise mitmele gaasielektrijaamale. Neid käsitletakse EL-i taksonoomia järgi üleminekutehnoloogiana – gaasielektrijaamad asendavad järk-järgult olemasolevad söejaamad ning on vaid vaheetapp uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Selle otsuse vaidlustasidki nüüd neli kliimaorganisatsiooni – ClientEarth, WWF, Transport & Environment (T&E) ja BUND.

Organisatsioonid võtsid komisjoniga ühendust juba septembris, väites, et komisjoni otsus on vastuolus Euroopa kliimaseaduse ja Pariisi kliimakokkuleppega. Komisjon lükkas nende taotluse selle aasta veebruaris aga tagasi ning organisatsioonid esitasid nüüd hagi Euroopa Liidu Kohtusse.

Otsust niipea oodata pole

„Fossiilgaasi märgistamine jätkusuutlikuna on nii absurdne kui ka ebaseaduslik. See on vastuolus liidu enda põhimõtetega ja õõnestab kliimameetmete usaldusväärsust. Maagaas ei ole puhas, odav ega turvaline,“ sõnas nelja organisatsiooni pressiesindaja.

Organisatsioonide sõnul ei saa gaasi pidada jätkusuutlikuks energiaallikaks, kuna selle kaevandamisel ja transpordil eraldub palju metaani ning põletamisel palju süsinikku. Maagaasi kasutamine suurendab ka EL-i sõltuvust selle impordist ning toob kaasa suuremad hinnakõikumised.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnas Euractivile, et nad on hagi kätte saanud, kuid ei kommenteeri seda enne, kui kohus on otsuse teinud.

Euroopa Liidu Kohus arutab asja 2024. aasta teises pooles ning teeb otsuse ilmselt 2025. aastal.