Koostöös Swedbanki ja Estonian Business School’iga (EBS) elluviidav programm innustab 18-24-aastaseid noori ettevõtlusmaailmast huvi tundma ja teistelt kultuuridelt õppima. Programmi viivad läbi ettevõtjad ja praktikud ning koostööd tehakse rohkem kui 10 ülikooliga. Programmi toetajate hulka kuulub advokaadibüroo Eversheds Sutherland ning mitmeid eraisikuid ja ettevõtteid Eesti startup kogukonnast.

Programm koosneb mais ning juunis toimuvast virtuaalsest osast, millele järgneb suvel 10-päevane töötubadest, mentordamisest, tiimitööst ja ettevõtete külastustest ning häkatonist koosnev periood kahes asukohas: Tallinnas ja Cluj-Napocas Rumeenias. Programm valmistab noori ette professionaalseteks väljakutseteks ning soodustab isiklikku arengut.

Noori nõustavad näiteks XR vertikaali turundaja ja tootearendaja Mariia Tintul, Startup Wise Guys'i fintech programmijuht ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriarendusjuht Razvan Suta ning Stoyan Yankov, PERFORM nimelise tiimide ehitamise metoodika ja sellekohase raamatu kaasautor.

Teist aastat on programmi korraldamise partneriks ka Swedbank. „Tegemist on väga hea võimalusega õppida startup ettevõtluse kohta ja saada rahvusvahelises tiimis tegutsemise kogemus. Seda kõike tempoka ja kvaliteetse programmi käigus, millele eelmise aasta osalejatel jätkus vaid kiidusõnu,“ ütles Triin Preem, Swedbanki startup segmendi juht.

Programmi vilistlase Merilyn Vilopi sõnul jäävad temaga programmist saadud teadmised, emotsioonid ja mälestused veel pikaks ajaks ning need on suureks motivatsiooniks ka edasiste valikute tegemisel.

Noorteprogrammi viib ellu 2021. aastal asutatud Startup Wise Guys Sihtasutus, mis on riskikapitaliettevõtte SWG mittetulunduslik haru, missiooniga arendada startup ökosüsteeme Kesk- ja Ida-Euroopas.

„Young Entrepreneurs on aasta-aastalt väga jõudsalt kasvanud, mis näitab, et turul on olemas selge vajadus rahvusvaheliste ettevõtlusprogrammide järele, mis on mõeldud spetsiaalselt noortele. Ülikoolitudengitel ja värskelt koolist väljunud noortel on suur huvi näha lähedalt ettevõtluse köögipoolt, panna ennast proovile ning sotsialiseeruda erinevates kultuuriruumides. Minu poeg läbis programmi kaks aastat tagasi ning on tänaseks juba ettevõtja,“ sõnas Startup Wise Guys'i asutaja Herty Tammo.