Tarbija parkis 20. oktoobril 2022 oma sõiduki Tartus aadressil L. Puusepa 2 parklasse. AS Ühisteenused tegi leppetrahvi summas 30 eurot. Tarbija sõnul ei olnud seal, kus ta parkis, ühtegi märki selle kohta, et seal oleks parkimine tasuline. Kuigi tarbija maksis leppetrahvi ära, pöördus ta tarbijavaidluste komisjoni, et teha selgeks, kas seal, kus ta parkis, on tõesti parkimine tasuline.