Dividendi jaotamise alused

Esimese ja kõige olulisemana tuleb meeles pidada, et dividende võib maksta ainult eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ning dividendi maksmise eeldus on kinnitatud majandusaasta aruanne ja dividendide jaotamise otsus osanike poolt. Juhul kui üks äriühing saab dividendi ja soovib seda kohe edasi jaotada oma osanikele, peab tal selleks olema piisavalt jaotamata kasumit eelnevatest perioodidest, vastasel juhul tuleb jaotamine jätta järgmisesse majandusaastasse.