Selle nädala Euroopa Parlamendi hääletus krüptovara-turgude regulatsiooni (Markets in Crypto-Assets ehk MiCA) rakendamise üle oli tärkavale Web3 ja krüptotööstusele märgiline hetk. Regulatiivne maastik on teinud suure sammu edasi ja see on positiivne nii kasutajatele kui ka tööstusele. MiCA toob regulatiivse selguse maailma ühele suurimale turule ja muudab terve ELi Web3-ettevõtete jaoks atraktiivseks kohaks, kus teha innovatsiooni.

Mõned reguleerivad asutused on püüdnud traditsioonilisi finantseeskirju jõuga krüptole kohandada. MiCA näol on aga tegemist krüptovarade jaoks kohandatud reguleeriva raamistikuga. Teisisõnu, arvestatakse nüüd krüptovarasid uue varaklassina. See on õige lähenemisviis rakendamaks meetmeid, mis kaitsevad tarbijaid, tagavad turgude tõhusa ja õiglase toimimise. Samas säilivad plokiahela kui uuendusliku tehnoloogia eelised – parem juurdepääs rahalistele vahenditele kõigi inimeste jaoks, kiiremad ja odavamad maksed ning uute töökohtade loomine.

MiCA regulatsioon puudutab vaid tsentraliseeritud teenuseid. Arutelu selle üle, kuidas reguleerida detsentraliseeritud finantsteenuseid (DeFi) ja ka näiteks NFTsid, on jäetud õigustatult hilisemasse etappi.

Krüptovara-teenuste pakkujatele (CASP – Crypto Asset Service Provider) antakse 18 kuud aega, et oma tööprotsessid vastavusse viia, saada litsents ja täita MiCA nõuded. Aastal 2024 saavad teenusepakkujad kogu ELis tegutsemiseks passi, mis võimaldab pakkuda teenuseid kasutajatele kõigis liikmesriikides. See lihtsustab oluliselt Web3-ettevõtetel nõuete täitmist, kuna edaspidi on võimalus tugineda ühele kindlale reeglistikule, vastupidiselt praegu kehtivale kallile ja killustatud järelevalvele.

Ettevõtted nagu Binance on juba pikka aega nõudnud regulatiivset selgust. Isegi kui üksikasjades võib olla lahkarvamusi, tagab väljatöötatud raamistik juurdepääsu ühele maailma suurimale, Euroopa Liidu turule ja see on igati tervitatav. Selgete mängureeglite olemasolu loob turuosalistele võrdsed võimalused ja võimaldab teenusepakkujatel kindlustundega uuendusi teha.

Kasu ELile ja liikmesriikidele on kaalukas erinevatel põhjustel. Web2-ajastu suuremad tehnoloogiaettevõtted ühinesid Silicon Valley ümber, kuigi ka Euroopa linnadesse tekkis sõlmpunkte, siis ükski neist ei suutnud kõigutada Silicon Valley dominatsiooni maailma tehnoloogiakeskusena. Krüpto ja Web3 tõusuga on nüüd Euroopal hea võimalus meelitada ligi järgmine tehnoloogiainnovaatorite laine.

Regulatiivne selgus soodustab innovatsiooni ja konkurentsivõimet, pakub selgust ja kindlustunnet, mida nii investorid kui ka ettevõtted hädasti vajavad. Kui MiCA on paigas, meelitab Euroopa ligi Web3 uuendajaid kogu maailmast. Poliitilise tahte ja õigete investeeringute korral võib Euroopast saada tööstuse epitsenter.

Kuigi oleme näinud lahknevusi regulatiivsetes lähenemisviisides kogu maailmas, on EL end positsioneerinud juhtpositsioonile. Poliitikakujundajad ega krüptosektor ei tohi seda sihti järgmisel aastal silmist lasta.

Saatan peitub aga detailides, nagu tavaliselt: MiCA-määruse vastuvõtmisele järgneb täpsema seadusandluse väljatöötamine. Loodetavasti täidab see samuti selguse loomise eesmärki kiirelt arenevas krüptosektoris. Määruse õiglase rakendamise saavutamine on selle eesmärkide ja soovitud regulatiivsete tulemuste saavutamisel nii ELi kui ka ettevõtluse jaoks ülioluline.