Kui 10-20 aastat tagasi vaadati teenindustööd kui midagi, kuhu sattusid tööle veidi vähemsäravad inimesed, siis tänaseks on töö osava teenindajana muutunud karjääriks ja millekski, mille üle uhke olla.

Täna teenindusvaldkonnas töötav inimene pole enam pelgalt lihtne käsutäitja või keegi, kes õpib esimesel tööpäeval selgeks, kuidas oma tööd teha, ja teeb seejärel täpselt sama viimase tööpäevani. Klienditeenindusspekter on küll ääretult lai, kuid isegi lahjemas otsas on see roll, mis nõuab iga päevaga aina enam loovust, soovi asju paremini ära teha ning tahet pidevalt areneda – viimast kasvõi seetõttu, et klienditeenindus ja tehnoloogia on teineteisega järjest rohkem seotud.

Nii nagu on muutunud teenindajate töö iseloom, on selgelt näha ka muutust selles, kuidas teenindajate töösse suhtutakse. Kuigi tänaseni pole täielikult kadunud mõne inimese nägemus, et teeninduses töötamine on midagi, mille üle kilgata ei tasu, siis on aina enamad ettevõtted ja laiem ühiskond taibanud, kui oluliseks on hea teenindus muutunud ja kui keeruline on pidevalt muutuvas olukorras aina kvaliteetsemat teeninduskogemust pakkuda.

Tehnoloogia areng mängib olulist rolli

Teenindussektori kuvandit on selgelt aidanud muuta töö iseloomu muutus ja pidevalt avanevad uued võimalused. Aastakümneid tagasi oli teenindaja töö seista leti taga, siis lisandus teenindus telefoni teel, varsti liitusid ka e-kirjad ning täna pole sugugi haruldane ka see, et teenindustööd saab teha koduses mugavuses, pakkudes klientidele tuge sotsiaalmeedia vahendusel. Kogu tehnoloogiline pool ja järjest kasvav paindlikkus on midagi, mis aina enamaid inimesi oma karjääri erinevates punktides vähemalt mõneks ajaks teenindusvaldkonda tööle toob.

Ja see on kogemus, millel on reaalne mõju. Teenindusvaldkonna töökogemus on midagi, mis tuleb kasuks kõikjal – see annab selge oskustepagasi tegeleda keerukate probleemidega, oma aja ja sõnumite juhtimiseks, IT-lahendustega toime tulemiseks ning projektijuhtimiseks. Tänapäeval ei ole teeninduses töötamine enam lihtne vaheetapp, mis kunagi tulevikus maha vaikitakse, vaid midagi, mida saab uhkusega esile tuua.

See on karjäär iseeneses

Kuigi paljude jaoks on töö teenindussektoris jätkuvalt vaid üks väike osa nende karjääriteest, mida kasutatakse kogemuse saamiseks, kriitiliste oskuste õppimiseks ning jala ukse vahele saamiseks, siis mida aeg edasi, seda enam on teenindusvaldkond muutumas karjääriks iseeneses. Mida keerulisemaks meid ümbritsev maailm muutub, seda enam vajavad kliendid erinevates aspektides tuge, seda enam on vaja teeninduses töötavaid inimesi ning seda enam tekib võimalusi karjääri teha kunagi juhutööna valitud valdkonnas.

Tänased teenindajad saavad liikuda karjääriredelil aina edasi, arenedes nii külgpidiselt – omandades teadmisi erinevates teemades – kui ka ülespidiselt. Igas veidigi suuremas teenindusmeeskonnas on igal inimesel võimalik kasvada, võttes juhtida erinevaid projekte ja initsiatiive, asudes kandma mentori rolli, või liikudes tiimijuhi positsioonile ja sealt edasi keskastme- ja tippjuhiks.

Teenindustöö kogemus tasub julgelt esile tuua ja näha seda osana teest suuremate eesmärkide poole – olgu need eesmärgid külgepidi teenindusvaldkonnaga seotud või ei. Sellest tööst saadud oskused on universaalsed ja neid oskab hinnata iga töötandja.

Kui on soov kogeda midagi uut, on teenindusvaldkonnast kogutud oskused panna tööle ka ettevõtte mõnes muus osas. Tugeva taustaga teenindajale on avatud pea kõik uksed – on hakatud üheselt mõistma, et see on töö, mis loob eeldused vägagi erinäoliste karjäärisammude tegemiseks.