Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul oli teada, et Leedu eralduskatse ei mõjuta Eesti elektrisüsteemi oluliselt. „Siiski võttis Elering kasutusele mitmed ettevaatusabinõud, et tagada süsteemi töökindlus ja minimeerida kõikvõimalikud riskid. Tänaõhtuse seisuga saame kinnitada, et elektri varustuskindlus on olnud tagatud ning olukord meie elektrisüsteemis on tavapärane ka pärast katse lõppu,“ ütles Veskimägi.

Kõigi kolme Balti riigi ühine eralduskatse on plaanis viia läbi hiljemalt 2025. aasta jooksul ehk pärast seda, kui on valmis saanud kõik Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimiseks vajalikud investeeringud. Ühise eralduskatse eesmärk on veenduda kõigi uute seadmete – liinide, sünkroonkompensaatorite, juhtimisseadmete – valmisolekus ühiseks sünkroontööks Mandri-Euroopa sagedusalas.