Tagatisraha maksmise nõue hakkab kehtima kõigi üle 15-kilovatise (kW) võimsusega tootmisseadmete liitmiseks elektrivõrguga, välja arvatud korterelamutele rajatavatele tootmisseadmetele. Liitumistaotluse esitamise ajaks peab tootja maksma või muul viisil garanteerima võrguettevõttele tagatisraha 38 000 eurot megavoltampri kohta. Nõutud tähtaja jooksul tootmisega alustamise korral tagastatakse tootjale tagatis. Uus nõue hakkab kehtima ka pooleliolevatele üle 15kW liitumistaotlustele, mille puhul tuleb tagatis ära maksta hiljemalt käesoleva aasta 16. maiks. Liitumistaotlused, mille eest tagatisraha ei maksta, tuleb uue seaduse alusel tühistada.

Näiteks: kui 50 kW võimsusega päikesepargi omanik soovib väiketootjana võrguga liituda, peab ta tasuma 50kW x 38€/kW = 1900 eurot tagatist.