Tallinna lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel. Lennundusseadusest tulenevalt ei ole Tallinna Lennujaam AS kohustatud tasumäärasid konkurentsiametiga enne rakendamist kooskõlastama, küll aga võib nii lennujaama kasutaja kui ka haldaja pöörduda konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust. Ryanair esitas mullu 31. oktoobril taotluse Tallinna lennujaama sama aasta 19. juulil kehtestatud lennujaamatasude kontrollimiseks ja lisaks kaebuse Tallinna lennujaama rikkumiste tuvastamiseks.

Eilse, 24. aprilli otsusega luges konkurentsiamet Tallinna lennujaama tasud põhjendatuks. Menetluses ei tuvastatud, et Tallinna lennujaam oleks lennujaamatasude määramisel seaduse ja lennujaamatasude arvestamise metoodika vastu eksinud. Küll juhtis konkurentsiamet tähelepanu sellele, et Tallinna lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, millele arvestatavat alternatiivi ei ole. Seetõttu tuleb Tallinna lennujaamal oma tegevuses järgida konkurentsiseaduse nõudeid ja keelatud on rakendada võrdväärsete kokkulepete korral erinevaid tingimusi, pannes sellega mõned lennuettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Lennundusseaduse järgi avalikustab Tallinna lennujaam konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja võib neid rakendada pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid