Veskimäe sõnul on juhi kohalt taandumiseks just praegu soodne aeg. „Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem – sünkroniseerimise projekt – kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda,“ sõnas ta.

Veskimägi soovis edu uutele juhtidele. „Olen alati proovinud selliselt juhtida, et meeskond oleks võimeline ilma minuta edasi minema. Ja nüüd saavad head kolleegid seda teha. Kalle Kilk juhatuse esimehena ja Erkki Sapp juhatuse uue liikmena on parim kompetents, mis selles valdkonnas Eestis on,“ selgitas Veskimägi.

„Kogu Eleringi ajalugu sisaldab mitmeid murrangulisi muudatusi – elektri põhivõrgu eraldamine Eesti Energiast ja iseseisva elektri süsteemihalduri Eleringi loomine, gaasi põhivõrgu omandamine Gazpromilt, Fortumilt ja teistelt koos integreeritud elektri- ja gaasisüsteemihalduri moodustamisega, Eleringi võlakirjade viimine Londoni börsile, elektri- ja gaasituru avamine ning üleeuroopaliste energiaturgudega sidumine läbi mahukate taristuprojektide (EstLink 2, Baltic connector, Läti kolmas elektriühendus), Venemaa elektrisüsteemist eraldumine ja Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimise projekti elluviimine,“ loetles Veskimägi tehtut.

„Tahan tänada kõiki kolleege ja partnereid, kes on aidanud saavutada seatud eesmärke ning on teinud oma tööd vastutustundlikult ja pühendunult, olles samaaegselt avatud muutustele,“ ütles ta.

Nõukogu nimetas 2024. aasta lõpuni, kuni kehtivad senised juhatuse volitused, juhatuse esimeheks senise juhatuse liikme Kalle Kilgi, ja kuna Veskimägi kattis juhatuses energiaturgude ja juhtimiskeskuse teemat, otsustas ta juhatuse liikmeks tuua Eleringi senise energiaturgude osakonna juhataja Erkki Sapi.

Kliimaminister Kristen Michal tänas Taavi Veskimäge pika ja pühendunud panustamise eest Eesti energeetilise julgeoleku tagamisse. „Kingad, mida täita, on suured, sest ootused teenusele nagu ka riskid maailmas on kasvanud. Vaikset aega tulemas ei ole, ees ootab Mandri-Euroopa võrguga sünkroniseerimine ning taastuvenergeetika buumis on võtmeroll võrguühenduste kvaliteedil ja kättesaadavusel,“ rääkis Michal.

Taavi Veskimägi alustas Eleringi juhatuse esimehena tööd 2009. aastal. Enne seda on Veskimägi töötanud Eesti vabariigi rahandusministrina, parlamendipoliitikuna, erakonna Res Publica juhina ning rahandusministeeriumi avaliku halduse osakonna juhatajana.