Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi sõnul algasid esimesed tegevused tuulepargi rajamiseks kohe aasta alguses. „Praeguseks on raadamis- ja maaparandustööd täies hoos. Tegutseme nii kiiresti kui võimalik, et jõuda sel suvel vundamentide rajamiseni ja saaks järgmisel aastal tuulikute püstitamisega alustada. Plaanide järgi hakkab park elektrit tootma juba 2024. aasta lõpuks,“ rääkis ta.

Lillemägi sõnul rajatakse Põhja-Pärnumaale Baltiriikide suurim ja kaasaegseim taastuvenergeetika ala. „Sopi-Tootsi tuulepargi toodang katab 8% kogu Eesti elektritarbimisest ning mõjutab sellega oluliselt nii taastuvenergia eesmärkide saavutamist kui ka regiooni varustuskindlust. Koos lähedusse plaanitud päikesepargiga moodustub senisele ammendunud turbamaardlale unikaalne rohelise energia tootmise keskkond,“ kirjeldas ta.

Sopi-Tootsi tuuleparki püstitatakse 38 tuulikut ja pargi võimsus on kokku 255 megavatti. Tuulikute toodang on ca 680 gigavatt-tundi aastas, mis katab ca 40% Eesti kodutarbijate elektrivajadusest ja 8,5% kogu elektritarbimisest.

Enefit Green investeerib pargi rajamisse 305 miljonit eurot. Investeeringuks vajaliku tulukindluse tagamiseks on ettevõte sõlminud pikad elektri ostumüügilepingud ja osales 110 gigavatt-tunni ulatuses edukalt riiklikul vähempakkumisel.