„Elektrisüsteemi vaates on Venemaa föderatsiooni jaoks kõige suurem risk Kaliningradi oblasti elektrisüsteemi talitus. Väikest süsteemi on keerukas ja kallis eraldi stabiilselt töös hoida,“ selgitas Eesti Päevalehele Eleringi juhatuse liige ja tulevane juhatuse esimees Kalle Kiik. Lihtsamalt öeldes valdab sealse elektrisüsteemi ülalpüsimist ebakindlus ja see on ka põhjus, miks Venemaa pole Balti riike oma elektrisüsteemist tänaseni lahti ühendanud.

Balti riigid liiguvad aga muudkui sinnapoole, et teha seda ise. Esimesena. Lahti ühendamine Venemaa elektrisüsteemist juhtub aga alles 2025. aasta lõpus.