Swedbank AS-i 2023. aasta esimese kolme kuu puhaskasum oli 105,2 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga oli kasum 31,8 miljonit eurot suurem ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 70,8 miljonit suurem.

„Pankade heade tulemusteni viisid nii ärimahtude kasv kui ka tõusnud baasintressimäär. Nii ettevõtted kui ka kodumajapidamised on laenukohustuste teenindamisega hakkama saanud ja võlgnevuste tase on jätkuvalt ajaloolises võrdluses väga madal. Näeme ka praeguses situatsioonis laenuportfelli kasvu võimalust. Panga tugev kapitalipositsioon annab kindlustunde, et saame kaasa aidata Eesti elu ja ettevõtete arenemisele, eriti uuema ja keskkonnahoidlikuma majanduse suunas,“ ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

Swedbank AS-i eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 6 protsenti ja äriklientide omad 4 protsenti. Hoiused kasvasid 1 protsendi võrra. Aasta esimese kolme kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 201 miljonit eurot ja ettevõtetele 246 miljonit eurot.

Tulud kasvasid 89,2 miljoni euro võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest seoses Euroopa Keskpanga poolt tõstetud intressimääradega.

Puhas intressitulu kasvas 70 miljoni euro võrra, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning euribori toel kasvanud intressid.

Klientide suurem kaartide käive kasvatas puhast teenustasutulu 0,6 miljonit eurot. Väiksemad maksete ning väärtpaberitega seotud tulud vähendasid kaartide positiivset mõju.

Puhastulu finantsinstrumentidelt kasvas 1,4 miljoni euro võrra, tingituna varade ümberhindluse realiseerimata kasumist varahalduse ning kindlustuse valdkondades, mille positiivset mõju vähendas väiksem tulu valuutakauplemise tehingutest.

Muud tulud kasvasid 17 miljonit kasvanud kindlustustulude toel.

Kulud kasvasid 6,7 miljoni euro võrra. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid suuremad personalikulud ning Swedbank grupist sisse ostetavate teenuste kulude kasv. Samuti kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Eeldatavad krediidikahjud 2023. aasta esimese kolme kuuga ulatusid -2,9 miljoni euroni; 2022. aasta samal ajal oli vastav näitaja -1,3 miljonit eurot.

2023. aasta esimeses kvartalis maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 14,4 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid.

2023. aasta esimeses kvartalis maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 9,3 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu. Märtsis väljamakstud dividendide eest maksti aprillis täiendavalt 10,8 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.