Uuringus osalenud 42% küsitletutest tunnistasid, et tulumaksutagastus läheb igapäevakulutusteks. 18% kinnitas, et investeerib saadud raha uuesti ning teeb sissemakse kolmanda samba pensionifondi. 9% kasutavad tagastust, et aktsiatesse ja väärtpaberitesse investeerida.

SEB Varahalduse äriarendusjuhi Peeter Schamardini sõnul on kolmas sammas esimene valik, mida kaaluda, kui inimene soovib raha pikaajaliselt säilitada ja ta on selleks valinud investeerimise väärtpaberitesse.

„Lisaks madalatele kuludele ja finantsturgudega hästi kaasas käivatele pensionifondidele on mängus ka tulumaksutagastus, mida oleks patt kasutamata jätta. Pealegi leiab aktsiatesse investeerivate kolmanda samba fondide hulgast neid, mis on oma tootlusega suutnud pikka aega inflatsiooni ületada,“ selgitas Schamardin.

Suurem sissetulek lubaks rohkem koguda

Uuringus küsiti ka, mis paneks inimesi kolmandasse sambasse täiendavalt pensioni koguma. Veerand vastanutest (25%) leidis, et suurem sissetulek lubaks neil rohkem kõrvale panna.

Uuringus osalejad näevad kolmandat pensionisammast hea võimalusena täiendavalt pensioniks kogumiseks, et tulevikus oleks rohkem sääste (23%). Samuti toodi välja, et kolmandasse pensionisambasse investeeritakse, sest kardetakse kaotada kontol oleva raha väärtust (4%).

9% vastajaist on nõus isiklikult panustama, kui ka tööandja omalt poolt osa lisab.

Peeter Schamardini sõnul on kogumispensionisse tehtavate investeeringute puhul oluline leida motivatsioon ja alustada, sest iga edasilükatud aasta vähendab kogutavat lõppsummat: „Kuigi neljandik vastanutest leidis, et suurem sissetulek lubaks neil rohkem kõrvale panna, olen veendunud, et kolmanda sambaga alustamine ei sõltu sissetulekust, sest esialgu võib panustada ka väikeste summadega.“

Aeg on investori parim sõber

„Mida varem kogumist alustada, seda suurem on kogutud kapital, sest pikema aja jooksul hakkab enda poolt säästetule olulist mõju avaldama ka fondi poolt juurde teenitud osa,“ tõi Schamardin välja. „Aeg annab suure võimenduse ning just seetõttu öeldakse, et aeg on investori parim sõber,“ nentis ta.

SEB korraldatud uuring Eestis, Lätis ja Leedus toimus 2023. aasta märtsis. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas küsimustele Balti riikides 3005 inimest vanuses 18–74 eluaastat, neist Eestis 1000.