Notorious OÜ on osa Taavet+Steni investeerimispartnerlusest. Oma aruandes ütleb Notorious OÜ, et 2022. majandusaastal jätkati tavapärast tegevust omavahendite eri varaklassidesse investeerimise ja haldamise valdkonnas.

2022. aastal kujunes ettevõtte kahjumiks 308,5 miljonit eurot. Aruande järgi mõjutas seda peamiselt portfelliettevõtte Wise PLC turuväärtus, mis vähenes ligi 30%. 2021. aastal seevastu oli kasumit ligi üks miljard eurot. Peale selle mõjutas tulemuslikkust valuutakursside muutus.