Esitatud tuludeklaratsioonidest on 714 000 ehk 97% esitatud elektrooniliselt. MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuhi Annika Oja sõnul väheneb paberkandjal esitatud deklaratsioonide hulk iga aastaga.

„Tänaseks on esitatud üle 5000 paberkandjal deklaratsiooni vähem kui eelmisel aastal. 2018. aastaga võrreldes on tänavu esitatud paberkandjal deklaratsioone lausa poole vähem,“ lisas ta.

Enammakstud tulumaksu on tagastatud 203 miljonit eurot, juurde maksmisele kuulub 63 miljonit eurot. Eelmisel aastal esitati kokku 762 352 deklaratsiooni, seega ootab amet veel hinnanguliselt 30 000 tuludeklaratsiooni.

„Igal aastal on siiski ka neid, kes jätavad oma kohustuse täitmata. Hetkeseisuga on meil andmed umbes 100 000 inimese kohta, kellest 80%-le peaks riik hoopis enammaksutud tulumaksu tagastama aga nad ei ole deklaratsiooni esitanud, mis tõttu me seda teha ei saa,“ lisas Oja.

MTA hakkas enammakstud tulumaksu tagastama 28. veebruarist neile inimestele, kes esitasid oma tulude andmed elektrooniliselt, ja 17. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg on 2. oktoober.