Ekspress Grupi 2023. aasta I kvartali vahearuande kohaselt kasvas kontserni müügitulu 16,8 miljoni euroni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% rohkem.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul jätkas kontsern edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise.

„Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised Eestis ja Leedus. Lätis, kus reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel olnud tugeva surve all, saavutasime kasvu peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu suurenemise. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid,“ märkis Rüütsalu.

Ekspress Grupi meediaettevõtete digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2023. aasta märtsi lõpuks võrdluses eelmise aastaga 15% ja ulatus 161 300 tellimuseni.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) kasvas samal ajal 1,2 miljoni euroni, mida on 87% rohkem kui aasta varem.

„Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv,“ lisas Rüütsalu. Märtsi lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 80% kontserni kogukäibest.

Mari-Liis Rüütsalu märkis, et meediaäri on väga sesoonne tänu madalatele reklaamimüügimahtudele esimeses ja kolmandas kvartalis.

„Esimese kvartali kahjumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad, mille negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot,“ selgitas Rüütsalu.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.