Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases turusituatsioonis põhjendatud.

Universaalteenuse tootmishind arvutatakse kolme majanduslikult kõige kulutõhusama tootmisseadme alusel, milleks on keevkihttehnoloogial põhinevad Auvere Elektrijaam, Balti Elektrijaama 11. plokk ja Eesti Elektrijaama 8. plokk.

Konkurentsiamet kontrollis üle ka varasemalt kehtestatud ajutise tootmishinna 154,08 €/MWh ning leidis, et see on jätkuvalt põhjendatud. Vaatamata CO2 turuhinna kasvule on samal ajal langenud oluliselt põlevkivi kaevandamisõiguse tasud.

Elektrimüügi universaalteenuse hind (mida tarbija maksab elektrimüüjale) koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Konkurentsiamet soovitab tarbijatel elektrikulude kontrolli all hoidmiseks üle vaadata, kas nende valitud elektripakett on pakutavatest soodsaim ja mõistlike tingimustega. Kuigi elektrihinna tõusu ja langust on keeruline prognoosida, tasub tarbijal oma valikud hoolikalt läbi mõelda, kasutades selleks näiteks elektrihinna võrdlemisvahendi portaali abi.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.