Möödunud aasta lõpus tegi tööinspektsioon kalapüügiga tegelevale laevafirmale Reyktal Services Estonia OÜ ettekirjutuse, sest laevameeskonna töötundide arv ületas seaduses lubatud piiri.

Laevafirma kaebas otsuse edasi, leides, et vastasel juhul on nad sunnitud oma tegevuse lõpetama või seda olulisel määral vähendama. Eelmisel nädalal tegi Tallinna ringkonnakohus asjas otsuse.

Ettevõtted läksid kohtusse

Reyktal Services Estonia OÜ, mis kuulub Reyktal AS alla, tegeleb peamiselt Põhja-Atlandil ja Põhja-Jäämeres krevettide püüdmisega, samuti püütakse ka mingil määral kala. Detsembris avastas tööinspektsioon, et firmale kuuluvatel laevadel on mõned töötajad teinud üle 80-tunniseid töönädalaid. Seaduse järgi poleks töötajate töönädala pikkus tohtinud ületada keskmiselt 52 tundi.

Tööinspektsiooni ettekirjutuste peale esitasid nii Reyktal Services Estonia kui ka AS Reyktal vaided, mida tööinspektsioon ei rahuldanud. Veebruari keskel esitas Reyktal Services Estonia Tallinna halduskohtule kaebuse ettekirjutuse tühistamiseks, sarnase avalduse esitas ka AS Reyktal.

Loe edasi Geeniusest!