220 Energia klient esitas tarbijavaidluste komisjonile avalduse selle kohta, et sai alates 1. märtsist 2022 nõutavast hinnast teada aprillis esitatud arvelt. Ta soovis lepingu jätkumist varem kehtinud tingimustel, sh varem kehtinud elektrihinnaga.

220 Energia sõnul ei olnud kliendi nõue aga põhjendatud. Talle teatati uuest elektrihinnast 31. detsembril 2021 esitatud arvel. Kliendi sõnul ei märganud ta arvele kantud teadet, kuna see oli arve lõpuosas ning sellele ei olnud selgelt viidatud.

Kuigi 220 Energia pakkus kliendile ka erinevaid kompromisse, ei olnud klient nendega nõus. Eelmise perioodi hind ei olnud energiaettevõtte sõnul kujunenud turuolukorras aga mõeldav.

Komisjon nõustus tarbijaga selles, et hinna muutmise teade oli esitatud viisil, mis tavalise tähelepanelikkuse juures jääb tähelepanuta. „Kahtlusteta on järgnevaks hinnaperioodiks pakutav elektrienergia hind (selle arvestamise komponendid) sedavõrd oluline muudatus, millest tuleb tarbijat teavitada selgel ja äratuntaval viisil. Kui kaupleja soovib tarbijale lepingu muutmise pakkumuse edastada arvel, siis tuleb arve ja lepingu muutmise tahteavaldus selgelt eristada viisil, mis on tarbija jaoks lihtsasti märgatav. Kui arve ja lepingu muutmise tahteavaldus edastatakse tarbijale e-kirja teel (sh e-kirja manusena), siis tuleb e-kirja pealkirjas ja sisus kajastada ka lepingu muutmise tahteavalduse olemasolu,“ on otsuses kirjas.

Komisjon leidis, et 220 Energia ei teavitanud klienti elektrihinna muutumist piisavalt selgelt ning seega ei ole lepingu muudatus ka jõustunud. Kliendil on õigus nõuda varasemat elektrihinda. „Tarbija nõue on põhjendatud ja tuleb rahuldada,“ otsustas komisjon.