AS Latvijas Gāze allkirjastas aprilli keskel kokkuleppe, mille alusel müüakse AS Gaso Eesti Gaasile. Selgub, et tehing vajab veel Läti valitsuse heakskiitu. Valitsus ootab praegu hinnangut, kas see sobib riigi julgeolekuhuvidega.

Gaso tagab Lätis selle, et maagaasi jõuaks süsteemist lõpptarbijateni. Ta on vastutav maagaasitrassiga liitumiste eest ja peab muu hulgas arvestust maagaasi tarbimise üle. Kuid nende otsa vaadatakse ka hädaolukorra korral: siis peab firma tagama gaasitarned.