12. juunil lõpevad Eesti Panga Nõukogu esimehena Mart Laari volitused, kes on seda kohta täitnud kaks ametiaega.

„Arvestades Eesti kiiret hinnatõusu ja rahapoliitika karmistumist, asub uus nõukogu esimees tööle keerulisel ajal. Keskpanga ülesannete täitmiseks on tarvis kindlustada keskpanga sõltumatust ja usaldusväärsust,“ ütles president Karis. „Olen arvamusel, et seda ülesannet saab kõige paremini täita poliitiliselt sõltumatu ja tugeva majandusteaduse taustaga nõukogu esimees. Urmas Varblase senine karjäär tõestab, et ta täidab mõlemad tingimused.“

Riigipea nimetas Urmas Varblast üheks Eesti silmapaistvamaks kaasaegseks majandusteadlaseks, kes on avaldanud sadu teaduspublikatsioone ja osaleb sageli avalikes majanduspoliitilistes aruteludes.

„Ta on ka praegu Eesti Panga Nõukogu liige ja tunneb nõukogu igapäevatööd, on kursis Eesti Pangas toimuvaga. Tema saamine Eesti Panga Nõukogu esimeheks hoiab järjepidevust senise ja tulevase Eesti Panga Nõukogu vahel,“ rõhutas president Karis.

Riigikogu teeb otsuse Eesti Panga Nõukogu esimehe nimetamiseks poolthäälte enamusega salajasel hääletusel, kuulates enne ära kandidaadi, kellele võib iga Riigikogu liige esitada ka ühe küsimuse.