Koda nõustub seisukohaga, et riigi rahanduslik olukord vajab korrastamist ning tõenäoliselt nõuab tänane julgeolekuolukord lisavahendeid, mis omakorda võib tähendada teatud osas maksukoormuse tõusu, kuid samas ollakse seisukohal, et maksumuudatusi ei saa teha kiirustades.

Samuti ei tohi Koja hinnangul eirata kokkulepitud ning demokraatlikule õigusriigile kohaseid protseduure, sh mõjude igakülgset hindamist ning samavõrd oluline on saada ka aru, milliste meetmetega kavatseb valitsus maksubaasi laiendada ja majandust elavdada, sest maksude tõstmine ja maksukoormuse suurendamine seda kindlasti ei taga.