EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 18,179 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 1,68% fondi hetkel kehtivast puhasväärtusest ning 1,95% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.

See on EfTEN United Property Fundi teine rahaline väljamakse 2023. aastal. Koos käesoleva maksega on fond tänavusel aastal teinud väljamakseid 4,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. aasta mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 50,2 euro sendi ulatuses osaku kohta (4,7% IPO hinnast).

Väljamakse aluseks on laekumised fondi kolmest alusfondist (EfTEN Real Estate Fund, EfTEN Kinnisvarafond II, usaldusfond EfTEN Residential Fund) ning Vilniuses Menulio 7 asuvast büroohoonest. Fond soetas Menulio 7 asuva büroohoone 2022.a veebruari lõpus ning teenis sealt eelmise aasta kümne kuuga investoritele jaotatavat rahavoogu 4,2% investeeringu väärtusest (see on 5,1% aasta baasil).

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 25. mail 2023. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 24. mai 2023. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse 12. juunil 2023. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.

Fondi osak on alates 2023. aasta algusest langenud ligi 2% ning maksab 9,3 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid