Pandeemiaga seotud riske hindab endiselt kõrgelt 32% ettevõtjatest, kes kardavad teatud piirangute taaskehtestamist, mis mõjutaks tarneahelaid. Tähtsuselt kolmandaks arenguriskiks Euroopa ärijuhtide silmis on inflatsioon ja sellega seonduv tootmiskulude tõus – 31% ettevõtete juhtidest liigitab selle kõige olulisemate riskide hulka.

30% ettevõtete juhtidest on mures, et kasvavad geopoliitilised pinged ja üha rangemad regulatiivsed nõuded võivad pärssida nende äritegevuse arengut. Sarnasel hulgal ärijuhtidest ehk 30% toob arenguriskina välja maailmamajanduse „piirkonnastumise“ ehk globaalse turu killustumise eri majanduspiirkondadeks. Selline maailmamajanduse ülesehitus vastandub teravalt seni valdavaks olnud tihedalt ühendatud majanduste süsteemile, kus valitseb vabakaubandus ja kapitali vaba liikumine.

„Euroopa ettevõtjatele on hetkel prioriteetne investeerida oma ettevõtete põhitegevuse tugevdamisse – seda väidab 41% ettevõtete juhtidest. Investeeringud keskenduvad ennekõike erinevate tootmis- ja juhtimisfunktsioonide tugevdamisse, et ettevõttel oleks parem stardipositsioon, kui Euroopa majanduskasv taas ühel heal päeval kiirenema hakkab. Olulisteks investeerimisprioriteetideks on veel kestlikkusega seotud valdkonnad ja digitaliseerimine – seda kinnitab vastavalt 39% ja 37% Euroopa ärijuhtidest. Arvan, et Eesti ärijuhtidel on sarnased prioriteedid. Majanduse teatav paigalseis on sobiv aeg mõningaseks sisekaemuseks ning sisemiste protsesside ja tegevuste optimeerimiseks, et olla valmis juba uuteks väljakutseteks,“ ütleb EY Eesti strateegia ja tehingute valdkonna juht Imre Teder.

Piisava tööjõu puudumist peab kasvu ohustavaks asjaoluks 29% ärijuhtidest. Samavõrra ollakse mures kliimamuutuste negatiivse mõju pärast äritegevusele ja sellest tingitud surve pärast teostada investeeringuid kestlikkuse suurendamiseks. 28% ettevõtete juhtidest tunneb muret küberturvalisuse ja sellega seotud riskide pärast oma arendustegevuses.

EY Euroopa tegevjuhtide lühiuuring on osa EY 2023. aasta laiemast tegevjuhtide uuringust, mille viib läbi EY koostöös Financial Times Groupi kuuluva uuringufirmaga FT Longitude. 2022. aasta novembris ja detsembris küsitleti 1200 ettevõtte juhti 22 riigis järgmistes sektorites: töötlev tööstus ja transport, tarbekaubad ja jaekaubandus, energeetika, finantsteenused, tervishoid, tehnoloogia ning meedia ja telekommunikatsioon.