Pangalitsentsi saamisega kuulub LHV Groupi nüüd kaks tegevusloaga panka: LHV Pank Eestis ja LHV Bank Ühendkuningriigis. Seni tegutses LHV Ühendkuningriigis Eestis asuva universaalpanga AS LHV Pank filiaalina.

Kõige suurem muutus on Erki Kilu sõnul see, et LHV Bank Limited on nüüd LHV Groupis eraldi seisev pank. Sellel on oma juhtorgan ja nõukogu sõltumatute liikmetega ning klientidel on selgem, et nad tegelevad Ühendkuningriigis oleva LHV Bankiga. Lihtsamaks tegevat see ka järelevalve, sest on selgem, kus panga kliente täpsemalt teenindatakse.