HOTRECi president Alexandros Vassilikos märkis pöördumises, et Euroopa külalislahkuse sektor pole endiselt veel koroona-aastatest toibunud, kuna vahetult järgnes sõda Ukrainas ja sellest tingitud energiakriis ning ülikiire inflatsioon. Selle tulemusel kasvas Eurostati andmetel 2022. aasta viimases kvartalis 2019. aasta sama kvartaliga võrreldes majutus- ja toitlustussektoris pankrottide arv 97,7%.

Vassilikose sõnul on olemas ka hoiatav näide Lätist, kus majutussektori käibemaksu tõstmine viielt protsendilt 21- protsendile on avaldanud pikaaegset negatiivset mõju. „Sektori käive vähenes 33% ja hinnanguliselt 10 000 töökohta kadus,“ nentis Vassilikos, lisades, et samas on olemas positiivne näide Saksamaalt, kus majutussektori käibemaksulangetus 19-protsendilt seitsmele oli kuue aastaga aastaks 2016 loonud täiendavalt 46 666 töökohta.

HOTRECi presidendi sõnul mõjub käibemaksu järsk tõstmine halvasti Eesti turismisektori konkurentsivõimele, kuna naaberriikides on majutuse käibemaks märgatavalt madalam. „Senine kogemus üle Euroopa on näidanud, et käibemaksuerisus majutussektorile on üks tõhusamaid viise toetada tööhõivet, investeeringute tegemist ja konkurentsivõimet,“ kinnitas Vassilikos.

Pöördumises tõstetakse esile ka majutusplatvormide (AirBNB jt) suurema reguleerimise vajadust. Sellistel platvormidel tegutsevatest lühiajalise majutusteenuse pakkujatest ei maksa Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud uuringu kohaselt 70% käibemaksu, mis tähendab, et sellest valdkonnast tõhusam maksu kokku korjamine tooks lisaraha riigieelarvesse.

HOTREC lubas pöördumises igati toetada Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu nende püüdlustes hoida ära majutussektori järsk käibemaksutõus ning on valmis vajadusel jagama lisateavet vähendatud käibemaksumäärade sotsiaalsest ja majanduslikust kasust erinevates Euroopa riikides. Praegusel hetkel kehtib käibemaksu standardmäär majutusasutustele vaid Taanis (25%), igal pool mujal Euroopa riikides on rakendatud standardmäärast madalamaid maksuerisusi.