„Ebakindlus majanduses ei ole uue aasta saabumisega kadunud ning ehitusturu dünaamika on selle otsene peegeldus,“ märgib kontsern aruandes.

„Paljud eraarendused on külmutatud või ootel, riiklikud ehitushanked ei ole veel kohanenud viimase kahe aasta jooksul aset leidnud ehitushindade tõusuga ning mitmete plaanitud projektide alustamise tähtajad lükkuvad määramatult edasi. Teedeehituse valdkond ei ole sisuliselt Ukrainas alanud sõja järgsest šokist taastunud ega uuesti käivitunud. Konkurents peatöövõtu turul on seetõttu varasemate aastatega võrreldes veelgi tihedam,“ ütles ettevõte.

2023. aasta I kvartali müügitulu oli 47,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ligikaudu 30%. Müügitulu vähenes mõlemas segmendis, hoonete segmendis 29% ja rajatiste segmendis 49%, mis oli ettevõtte sõnul ootuspärane ning on tingitud ehitusmahtude langusest turul.

Puhaskahjum oli kvartalis 1,674 miljonit eurot. Mullu samal ajal oli puhaskahjumiks 318 000 eurot.

„Rajatiste müügitulu vähenemine sisuliselt ajaloo madalamaile tasemele on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute olulise vähendamisega,“ märgib Nordecon.

Kuigi kontsern on käesoleva aasta I kvartalis olnud uute lepingute sõlmimisel enda sõnul edukas, siis olulist mõju need aruandeperioodi müügitulule veel ei avaldanud. Kontserni teostamata tööde portfell I kvartali lõpu seisuga vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21%, moodustades 199 947 000 eurot. I kv lisandus uusi lepinguid 84 930 000 euro väärtuses.

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2023. aasta I kvartalis 605 000 eurot, mis on võrreldav 2022. aasta I kvartali äritulemusega ilma Swencn AB saneerimise mõjuta (1 560 000 eurot).

Alates 2023. aasta algusest on Nordeconi aktsia kerkinud pea 16% ning maksab 0,784 eurot.