Majutus- ja toitlustussektor on olnud Eestis maksejõuetuse statistikas juhtiv sektor ning 2022. aasta ei olnud erand.

„Eesti on ainuke kolmest Balti riigist, kus maksejõuetusjuhtumite arv on alates eelmisest, 2008. aasta finantskriisist vähenenud,“ sõnas Mindaugas Valskys, Coface Baltimaade riskikindlustuse juht. „Erandiks oli 2020. aasta, mil maksejõetus kasvas hotellinduses ning toitlustuses, mis omakorda moodustavad olulise osa Eesti SKTst. Majutus ja toitlustus on olnud Eestis alati makejõutuse osakaalult esikohal võrreldes teiste sektoritega. Lätis ja Leedus oli 2022. aastal enim maksejõetuid ettevõtteid seotud hulgi- ning jaemüügiga, millele järgnevad majutus ja toitlustus, tootmine ning transport.“

„Aasta 2022 tõi kaasa tugeva majandusaktiivsuse, näiteks Horvaatia ja Sloveenia SKT kasv ületas 5% ning Poola, Rumeenia ja Ungari jõudsid samuti selle lähedale,“ lausus Valskys. Baltimaadest rääkides sõnas ta, et 2023. aastaks ennustatakse Eestile 0,5% majanduslangust, Lätile 0,4% ja Leedule 0,3% tõusu. „Baltimaade olukord muutub paremaks 2024. aastal, mil Eesti majandus peaks prognooside kohaselt kasvama 2,9%, Lätis 3,3% ja Leedus 3,1%. Inflatsiooninäitajad jäävad 2023. aastal suhteliselt kõrgeks, eriti aasta esimesel poolel. Samuti on oodata on tarbimise aeglustumist kodumajapidamistes. 2024. aastal tuleb Baltimaades väike majanduse taastumine, mida toetavad enim ELi vahendite kasutuselevõtt ja nõrgem hinnasurve.“

„Meie eksperdid prognoosivad, et inflatsioon jääb keskpanga eesmärkidest tunduvalt kõrgemaks, jätkub intressimäärade tõstmine, mis omakorda mõjutab ettevõtete maksevõimekust,“ märkis Valskys. „Seetõttu kasvab maksejõuetus olukorras olevate ettevõtete arv 2023. aastal jätkuvalt.“

Maksejõuetusmenetluste koguarv Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikides kasvas 25 917-lt 2021. aastal 36 090-le 2022. aastal, mis tähendab 39,3% kasvu. Kaheksas KIE riigis esines 2022. aastal rohkem maksejõuetuse juhtumeid kui aasta varem (Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia ja Serbia), neljas riigis aga maksejõuetusjuhtumite arv vähenes (Tšehhi, Eesti, Slovakkia ja Sloveenia). Kõige suurem menetluste langus võrreldes 2021. aastaga oli KIE riikide hulgas Eestis (17%).

Ettevõtete maksejõuetus KIEs kasvas 2022. aastal kõrgete energiahindade, kiirete intressimäärade tõstmise, aastakümnete kõrgeima inflatsiooni ja Ukraina sõjaga seotud ebakindluse tõttu. Oluliselt on mõjutatud ka ehitussektor – maksejõuetuse määrad on ehitusmaterjalide ja sisendite hinnatõusu tõttu eriti kõrged Horvaatias, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus ja Poolas. Ka selles sektoris oli eluasemeturg aeglane intressitõusude ja hüppelise inflatsiooni tõttu, takistuseks on olnud ka tööjõupuudus. Teine sektor, kus enamikus riikides on märkimisväärne maksejõuetuse osakaal, on jaekaubandus, kuigi selle maksejõuetuse määr ja menetluste kasv jäid 2022. aastal suhteliselt väikeseks.