Märtsis läbiviidud kliendiuuringus ütles 10% vastajatest, et peab vahel ostudest loobuma. Seegi number on liikunud paremuse suunas, olles viie protsendipunkti võrra väiksem kui detsembris.

„Ilmselt peegeldub uuringu tulemustes nii elektri- ja küttearvete vähenemine, kui ka inimeste loomulik optimism kevade saabudes,“ kommenteeris Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. „Tarbijate ostukäitumises kaupluses näeme endiselt seda, et ostjad on toodete osas valivad, oste tehakse läbimõeldult ja väiksemas koguses ning valitakse teadlikult sooduspakkumisi ja allahindlusega kaupu,“ märkis ta.

Soodustuste otsimist kinnitas ka uuring, kus enim sooduskaupu eelistavate gruppidena joonistusid välja eakamad inimesed ja alla 20-aastased noored, keskmisest madalama sissetulekuga inimesed, Ida-Virumaa ja Raplamaa elanikud.

Niitaru tõi esile, et tarbijate teadlikkus on majanduslikult keerulistel aegadel oluliselt tõusnud ja kaupluses tehakse läbikaalutud valikuid. „Kaupmeeste roll on tarbija vajadusi ette näha ja sellele vastavaid pakkumisi sortimenti tuua. Näiteks oleme lisanud eriti soodsad nädalalõpupakkumised, mis on vaid mõne kuuga väga populaarseks saanud,“ selgitas ta. Seekordses kliendiuuringus vastas 55% klientidest, et valib sama kaubagrupi raames odavamaid tooteid, näiteks omabränditooteid. Eelmises uuringus oli see näitaja ligi 10 protsendipunkti võrra väiksem.

Kliendiuuring kinnitas ka seda, et Eesti toodetel on oma kindel tarbijaskond – 31% ehk ligi iga kolmas klient kinnitas, et ostab hinnast sõltumatult eestimaiseid tooteid. See osakaal oli sama ka eelmises uuringus. Sel kevadel tõstis Prisma Eesti tooted oma kauplustes eriliselt esile ning tutvustas lähemalt ka nende tootjaid.

Hinnates enda majanduslikku toimetulekut, märkis 88% vastajatest, et nende majanduslik toimetulek on vähemalt rahuldav. Sealhulgas 32% hindas toimetulekut heaks. Detsembris oli rahuldava hinnangu andnuid 84% ja hästi toime tulevaid 22% ehk kümne protsendipunkti võrra vähem kui märtsis.

Kui oma toimetuleku huvides on millestki vaja loobuda, siis neli peamist valdkonda selleks on uuringu andmetel: väljas söömine, alkohol ja tubakas, hobid ja hobitooted, kodutarbed ja elektroonika.

Uuring viidi läbi 6.-15.03 ja selles osales 15 687 Prisma klienti.