Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on oluline tähele panna, et selle aasta veebruaris jõustus äriregistri seadus, mille eesmärk oli tagada muu hulgas see, et äriregistrist saaks kiiremini kustutada juriidilised isikud, kes enam ei tegutse. See on vajalik ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamiseks.

Uus seadus andis registripidajale senisest paremad võimalused teha järelevalvet, et selgitada, kas ettevõtjad täidavad aruandluskohustust tähtajaks või mitte. Kui nad oma kohustust ei täida, siis saab neid nüüdsest kiiremini trahvida ja registrist kustutada. Kui seni võttis registripidaja järelevalve aega ligikaudu kaks aastat, siis nüüd saabuvad esitamata jätmise tagajärjed juba mõne kuu jooksul. Oluline on silmas pidada, et registripidaja kontrollib, kas juriidiline isik on võimalik registrist seaduse alusel kustutada või tuleb aruandluskohustuse täitmata jätmise tõttu teda trahvida.

Kiirkorras kustutatakse registrist vaid need juriidilised isikud, kellel pole registrist nähtavat vara, pooleli olevaid menetlusi ega maksuvõlgu. Osaühing võib taotleda enda registrist kustutamist, kui osaühing ei ole tegevust alustanud ning seda kinnitavad kõik juhatuse liikmed ja kõik osanikud.

„Palume esitada majandusaasta aruanne äriregistrile õigeaegselt või kasutada vajadusel taotluse alusel kustutamise võimalust,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

Majandusaasta aruande saab esitada registrile elektrooniliselt e-äriregistri portaali või notari kaudu. Justiitsministeerium soovitab aruannet esitades üle kontrollida registrisse kantud andmete õigsuse, kas juhatuse liikmete volitused kehtivad ja tegelike kasusaajate andmed on õiged.

Õigel ajal ja korrektselt esitatud aruanne suurendab ühingu usaldusväärsust ning annab teavet ettevõtte majandusolukorra ja elujõulisuse kohta. See on vajalik eelkõige äriühingu juhtkonnale, aga ka teistele huvitatud osalistele. Tähtajaks esitatud aruanded tagavad läbipaistva, usaldusväärse ja konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna ning aitavad kaasa majanduse terviklikule arengule.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid