Täpsemalt kirjeldab Enefit Green kvartaliaruandes, et kaalutakse strateegilisi alternatiive grupile kuuluvate biomassivarade osas, kuna põhiäriks on saanud päikese- ja tuuleenergia. Lihtsamas keeles võiks see tähendada nende samade varade müüki, kuid võimalikud on ka muud variandid.