Minister on kinnitanud, et tema nägemuseks on Operaili erastamine tulevikus, kuid Operaili juhi sõnul ei ole pärast vagunite rendiärist ning Soome kaubavedudest loobumist raudtee-ettevõtete kontsern kasumlik ettevõte. „Praeguses seisus oleks Operailile väga keeruline leida ostjat. Ühiselt nentisime, et Operaili edukaks erastamiseks tuleb enne parandada ettevõtte olukorda,“ märkis Operaili esindaja Madiken Oja.

Kliimaminister lisab, et riik peaks jääma omanikuks vaid juhul, kui see on strateegiliselt möödapääsmatu või turutõrke tõttu teisiti ei saa. „Veoäri ei ole riigi tuumikfunktsioon – pigem on selleks strateegilise taristu omamine ning selle korrashoidmine,“ märkis Michal.