Ühel möödunud aasta novembrikuu hilisõhtul tõmbas Lõuna-Aafrika riigile kuuluvas ettevõttes töötaja välja ühe peamise tootmisüksust ühendava juhtme. Kogu süsteem peatus ja tagas järjekordse üleriigilise elektrikatkestuse päeva.