Aasta esimese kolme kuu jooksul kasvas Tallinna Sadama sadamates teenindatud reisijate arv, samas kaubamaht vähenes tulenevalt Ukraina sõjast tingitud sanktsioonidest. Vedellasti ja puistlasti kaubamahud langesid seoses Vene päritolu kaubale kehtestatud sanktsioonidega, kuid selle majanduslik mõju oli oluliselt mahu langusest väiksem, kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht.

Kokkuvõttes müügitulu ja korrigeeritud EBITDA kasvasid, kuid kasum vähenes. Tallinna Sadama esimese kvartali müügitulu oli 28,4 miljonit eurot (+6,1%) ja kasum 5,7 miljonit eurot (-20,7%).

Müügitulude kasvule aitas kaasa reisijate arvu tugev kasv, mida toetas täiendavalt tulude kasv nii reisiparvlaevade kui jäämurdja Botnica tegevusest. Kaubamahtude osas näitasid peamistest kaubagruppidest tõusu vaid veeremkaubad, kuid vedellasti maht vähenes üle 70% langedes sellega mahult kolmandaks kaubagrupiks. Vedellastist rohkem veeti nii veeremkaupa kui ka puistlasti, mille maht võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga siiski langes.

Kolme kuu reisijate arv kasvas poole miljoni reisija võrra ehk 54,7%, peamiselt Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm liini mõjul. Samas on COVID-19 pandeemia eelsete reisijate arvu tasemeteni endiselt kasvupotentsiaali, hetkel ollakse ligi veerandi võrra madalamatel tasemetel. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.