Sarnaselt on tegutsenud Norra, kes lõi naftatulude baasil nii-öelda riikliku naftafondi, et tasakaalustada riigi kõikuvat tulubaasi ning investeerida saadud raha selliselt, et naftast saaksid kasu nii praegused kui tulevased põlvkonnad. Fondi maht on tänaseks päevaks kasvanud 14,6 triljoni Norra krooni ehk ligi 1,3 triljoni euroni.

Sama mõtet kaalub nüüd ühe variandina ka Iirimaa valitsus ehk panna praegustel aegadel, kus raha on selgelt üle, kasvama globaalsetel aktsiaturgudel. Nii oleks aegadel, kus maksulaekumine pole sama hea kui praegu, võimalus võtta kasutusele kogutud varusid.