„Kasumi suurenemine saab olema tõenäoliselt väiksem, kui me eelmisel aastal hindasime, kuna samal ajal kasvavad ka pankade kulud,“ märkis Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs. „Üheks pankade kulude kasvu põhjuseks on see, et intressimäärade tõustes on pangad hakanud maksma ka hoiustajatele kõrgemat intressi, mis aastase hoiuse puhul ületab juba 3% piiri,“ lisas Tõrs.

Eestis on tähtajaliste hoiuste intressid kerkinud kiiremini kui teistes euroala riikides, märkis Eesti Panga president Madis Müller kolmapäeval finantsstabiilsuse ülevaadet tutvustades. „Juba mõnes suuremas pangas on võimalik aastaks raha hoiustades teenida Euroopa Keskpanga püsihoiuvõimaluse 3,25% intressimäära,“ märkis Müller. Sellest kõrgemat ehk vähemalt 3,5% suurust hoiuseintressi pakuvad praegu vähemalt neli siinset panka. Kui veel aasta tagasi oli tulu teenivate hoiuste osatähtsus ligi 15%, siis nüüd on see Mülleri sõnul ligi kahekordistunud.