Hea tahte kokkulepe sõlmitakse 2024.-2027. aasta töötasu alammäära suuruse ja selle arvutamise metoodika kohta. Kolmepoolse – riik, tööandjad ja töötajad - leppe sõlmimise soovi sõnastas uus valitsusliit koalitsioonileppes.

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas selgitas, et tänase kohtumise eesmärk oli arutada, mis tingimustel on võimalik saavutada sujuv alampalga tõus 50%ni keskmisest brutopalgast nelja aasta jooksul. Hetkel on alammäär 39,5% keskmisest brutopalgast.