Tee tööd ja näe vaeva. Kes ei tööta, see ei söö. Töö on rikkuse alus. Töötegemise kohta leiab lugematul hulgal kõnekäände ja vanasõnu, mis näitab, et eestlased hoidsid juba vanal ajal töötamist au sees. Võrreldes paljude teiste rahvastega peavad eestlased ennast erakordselt töökaks ja paljudele on saanudki tööst elu mõte. Psühholoogid aga hoiatavad: liigne töötamine võib lõppeda surmaga.

Jaanuaris lisati kutsehaiguste loetellu posttraumaatiline stressihäire ja muud juhtimisvigadest, pingelistest töösuhetest või vähearendavatest tööülesannetest põhjustatud haigused. Ametiühingute keskliidu andmeil viivad töötaja püsiva tervisekahjustuse väljakujunemiseni tihti puudulik väljaõpe ja juhendamine. Sageli jäetakse korraldamata ka õigeaegne tervisekontroll.