Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul puudutab korraldus riigi äriühinguid, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ning dividendiettepanekute tegemisel on Rahandusministeerium lähtunud riigieelarves kavandatud numbritest, valdkonnaministrite ettepanekutest ja äriühingute eelmise aasta majandustulemustest, aga ka finantsprognoosidest. „Kokkuvõttes vaadati igaühe dividendide maksmise võimekust, arvestades prognoositavat rahavoogu ja investeeringute vajadust ning kapitalistruktuuri. Oluline finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal,“ märkis minister.

Eraldi otsustena on valitsus eelnevalt kinnitanud Eesti Energia AS-i (68,9 miljonit eurot) ja AS-i Tallinna Sadam (19,2, sh riigieelarvesse 12,9 miljonit eurot) dividendisummad ning eraldi tulevad veel kinnitamisele Riigimetsa Majandamise Keskuse, AS-i Saate Liinid ja AS-i Eesti Vanglatööstus dividendid.


Tabelis ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus.

Korraldus „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks“ võeti vastu riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel, mille alusel kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul äriühingu dividendisumma, millest osaluse valitseja peab üldkoosolekul hääletamisel juhinduma.

Riigieelarvesse on riigi otsustusõigusega äriühingutelt dividende tänavu kokku kavandatud 139,8 miljonit eurot. Võrdlusena, 2022. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 116,1 miljonit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid