„Tulemus, et 152 reklaamist üksnes 2 vastas nõuetele, räägib enda eest. Lisaks tasub märkida, et enamikus reklaamidest oli võimalik tuvastada mitu rikkumist. Seadusega olid vastuolus nii hasartmängukorraldajate (nn kaubamärgi reklaamid) kui ka hasartmängude reklaamid (nt õnnemäng ja toto),“ kommenteeris TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla.

Varasema info põhjal võeti valimisse 19 ettevõtet, neist 4 reklaame kontrolliperioodil ei leitud. Ülejäänud kõigi 15 hasartmängukorraldaja reklaamides, kelle reklaame vaatlusperioodil tuvastati, leiti rikkumisi. TTJA on alustanud nende suhtes järelevalvemenetlusi.

Peamiselt sisaldasid reklaamid keelatud üleskutset või viidet sotsiaalsele edukusele (133 rikkumist). Paljudel juhtudel oli ära jäetud või puudulikult esitatud hoiatustekst (128 rikkumist). Leiti 26 keelatud reklaami – nimelt võib õnnemängu reklaame (mis sisaldavad üldtuntud elemente nagu žetoonid, täringud, kaardid, tasuta spinnid) avalikustada väga vähestes kohtades. Õnnemänge ei tohi reklaamida ei Facebookis, Instagramis, Youtube’is ega ka Delfis, Õhtulehes ja Postimehes.