Kuna laenu andis ettevõttega seotud juriidiline isik, on Baltika kohustatud sellest raporteerima. KJK Fund SICAV-SIF omab 89,73% Baltika aktsiatest ning fondi juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Baltika nõukogu liikmed.

Laen sõlmiti eile ning selle tasumistähtajaks on 31. detsember 2024. aasta. Laen on antud tagatiseta ning intressimääraga 6% aastas. Laenu eesmärk on Baltika äritegevuse finantseerimine. Tegu on uue laenuga, mitte varasema laenu n-ö ülerullimisega.