Eelkõige puudutab see laenuvõtjaid, kes ei suuda oma laene tagasi maksta. Euroopa Kontrollikoda rõhutab oma uues aruandes selle olulisust, kuna pankade puudulik krediidiriski juhtimine võib kahjustada nende endi ja kogu finantssüsteemi elujõulisust.

„Selleks et vältida pankade maksejõuetust puuduliku krediidiriski juhtimise tõttu, peaks EKP tagama, et pangad juhivad krediidiriski usaldusväärselt,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. „See on äärmiselt oluline, arvestades kui oluline on usaldus pangandussektori vastu ja kui keerulised on praegused majandustingimused.“