Robbins usub, et aastatepikkused arutelud Eesti sideteenuste turu konkurentsiprobleemide üle on jõudmas lähemale lahendustele. „Valitsuse koalitsioonilepe paneb ette, et TTJA rahastamismudelit tuleb muuta nii, et turuosalised osaleksid järelevalve finantseerimises. Kontseptuaalselt oleme meie sellega nõus,“ ütles Tele2 Eesti juht.

„TTJA tööd tuleb tõhusamaks muuta, et oleks võimalik tegeleda kiireloomuliste probleemidega, millega hetkel tegeleda ei suudeta ning mis on muutumas üha kriitilisemaks. Teenuste keerukus ja killustatus telekommunikatsioonitööstuses ületab praeguste reguleerivate asutuste võimekust tõhusalt toimida, rääkimata turvalisusest ja selle mõjust oluliste teenuste osutamisel. Suuremad ressursid TTJAs toovad kaasa konkurentsivõimelisema keskkonna ning parema kogemuse ja hinnakujunduse lõpptarbijatele. Usume, et see on Eesti tarbijate ootus valitsusele ja järelevalvele konkreetselt. Eestis on üks parimaid sideteenuste infrastruktuure – nüüd tuleks see teha tarbijatele ka taskukohaseks. Kuna infrastruktuurile ligipääsu võimaldav ettevõte on aastakümneid olnud ülitugevas positsioonis ja on nautinud hinnakujunduses Euroopas harvanähtavat vabadust, siis lahendused on üsna ilmselged. Meie oleme valmis tõhusa ja tarbijate huvides tegutseva järelevalve toimimisse panustama,“ lõpetas Robbins.